Google Plus Tips & Trick ( update daily)

 Shortcuts for Google+: 


j               di chuyển xuống (down) thay vì nhấn mũi tên xuống
k              :  di chuyển lên  (up) thay vì nhấn mũi tên lên
@ hoặc  +:  đề cập đến một người nào đó trong bài viết, ngoài ra còn có tác dụng share bài viết cho người được đề cập đến
Tab + Enter: post bài


Font format 

- Để in đậm văn bản của bạn, đặt một dấu sao * trước và sau khi nội dung. ví dụ như: *in đậm* --> in đậm

- Để in nghiêng văn bản của bạn, đặt một gạch dưới _ trước và sau khi nội dung. ví dụ như: _in nghiêng(_) ---> in nghiêng

- Để trick 1 người khác  sử dụng + hoặc @ và bắt đầu mời thêm bạn. ví dụ như: @Thanh Thai --> +Thanh Thai

- Để gạch ngang văn bản của bạn, đặt một dấu gạch ngang - trước và sau nội dung. ví dụ như: -gạch ngang- --> gachngang 

0 comments:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Facebook Zingme Go.vn Blogger Favorites More