Không cho người lạ xem danh sách bạn bè của mình(!!! thủ thuật hay)

- Nguyên bản của nó là How many People from your Circles appears to everyone on your Profile

- Vì một lý do nào đó bạn chỉ muốn hiển thị 1 hay 1 nhóm người xuất hiện trên Profile của mình (ví dụ như bạn có quá nhiều hot girl, bạn không muốn những người bạn khác có thể truy cập profile và add friends với các hot girl đó, hay bạn muốn  không hiển thị 1 nhóm bạn thân lên profile ......nói chung là vô vàn các lý do tế nhị bạn không muốn những người khác biết bạn có bao nhiêu bạn )
- Mặc định, khi bạn add friends, dù bạn có đặt vòng nào cho người được thêm vào đó thì tên người đó cũng sẽ xuất hiện trong profile của bạn khi 1 ai đó ghé thăm trang tiểu sử (about) của bạn- Để tùy chỉnh số group hiển thị trong phần tiểu sử của mình, vào Tiểu sử\ Chỉnh sửa tiểu sử

    + Phần 1 là số người bạn add circles. Có thể chọn hiển thị 1 hay nhiều circles, Chỉ hiện thị với những người bạn add circles hay hiển thị với tất cả mọi người trên mạng
   + Phần 2 là số người đã add bạn vào circles của họ.

- Sau khi chỉnh sửa xong


Từ nay các bạn có thể tùy biến số người được hiển thị trên trang của mình rồi.

Ngoài ra bạn có thể bỏ chọn show people của 2 mục trên để không hiển thị nhóm nào trên tiểu sử của mình

0 comments:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Facebook Zingme Go.vn Blogger Favorites More