Tùy chỉnh nút +1 Google Plus cho Blogspot

- Hôm trước mình đã giới thiệu thêm nút +1 Google plus vào bài viết trên blog. Hôm nay mình sẽ cập nhật thêm 1 cách tùy chỉnh khác nữa dưới dạng floating bar giống như blog của mình

- Code này bao gồm cả các button của các mạng xã hội khác như Facebook, Retweet, Stumble, Google Buzz, Digg This và Google +1. Mỗi button có chức năng tự đếm riêng

- Thêm Button dạng floating bar
+ Đăng nhập vào Blogger của mình
+ Chọn thiết kế\ phần tử trang
+  Chọn thêm tiện ích
+ Ở pop up mennu chọn HTML/JavaScrip
+ Copy đoạn code sau đặt vào trong content box

+ Save và kéo gadget đặt vào dưới Blog Posts gadget
+ Save thiết lập cho blog và xem kết quả
(Lưu ý : bạn có thể tùy chỉnh số button bằng cách thêm hoặc bớt các thẻ div tương ứng)

2 comments:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Facebook Zingme Go.vn Blogger Favorites More