Thủ thuật Thay Đổi Nickname hiển thị trên mạng G+

- Bạn đã lỡ đăng ký 1 nick name khi tham gia G+. Bạn nhận ra mình muốn có 1 nick name khác ấn tượng hơn ---> bạn có thể thay đổi nickname của mình lúc nào bạn muốn

- Bạn vào tiểu sử\ chỉnh sửa tiểu sử- Click vào nickname của bạn để đổi thành tên

 - Đổi tên mới mà bạn muốn

- Bấm lưu và tận hưởng thành quả nhé

(Có khi G+ xử lý hơi lâu, nickname bạn chưa được cập nhật trên mạng G+, đừng hoang man chờ vài phút rồi F5 là xong)

1 comments:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Facebook Zingme Go.vn Blogger Favorites More