Cách viết chữ in đậm, in nghiêng, gạch dưới & trick trên google plus

Các bạn muốn viết chữ in nghiêng, chữ đậm, chữ gạch dưới hay + tên 1 người bạn trên Google +. điều đó thật dễ dàng :

- Để in đậm văn bản của bạn, đặt một dấu sao * trước và sau khi nội dung. ví dụ như: *in đậm* --> in đậm

- Để in nghiêng văn bản của bạn, đặt một gạch dưới _ trước và sau khi nội dung. ví dụ như: _in nghiêng(_) ---> in nghiêng

- Để tag 1 người khác  sử dụng + hoặc @ và bắt đầu mời thêm bạn. ví dụ như: @Thanh Thai --> +Thanh Thai (lưu ý các bạn phải add friend hay nôm na là đặt vòng người đó thì mới có thể tag người đó được)

- Để gạch ngang văn bản của bạn, đặt một dấu gạch ngang - trước và sau nội dung. ví dụ như: -gạch ngang- --> gachngang


0 comments:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Facebook Zingme Go.vn Blogger Favorites More