Các chia sẻ Friends List với bạn bè.

- Hôm nay mình xin giới thiệu cách chia sẻ Friend List trên Google Plus.  Ví dụ như bạn tập hợp được những người cùng sở thích với mình, bạn muốn chia sẻ danh sách đó với 1 ai khác cùng sở thích, hay đơn giản bạn chỉ muốn lưu danh sách bạn bè của mình v.v....Đây là một cách tuyệt vời để chia sẻ thông tin về những người bạn chung của bạn và một ai đó mới sử dụng Google Plus.


- Chúng ta sẽ dùng công cụ Gmail của Google để làm việc này. (Lưu ý bạn cần hướng dẫn người được chia sẻ cách đưa Friend list của bạn lên Google + của người đó. Có thể copy cách làm trên đây và gửi kèm như 1 file hướng dẫn)

       1. Lưu Friends List từ Google Plus về máy mình

 - Chúng ta sẽ dùng công cụ Google Takeout để trích xuất danh sách bạn bè về máy.
     + Bạn có thể truy cập trực tiếp từ http://google.com/takeout
     + Hoặc từ Google Plus, chọn Cài đặt Google + rồi chọn Giải phóng dữ liệu

- Chọn Tải xuống vòng kết nối & danh sách liên hệ của bạn


- Chọn Create archive

- Chọn Download để tải friends list về máy.

- File tải về có dạng *.zip.Các nhóm có dạng *.vcf. Chọn nhóm muốn chia sẻ và gửi cho bạn bằng mail hay link download v.v....

       2. Cập nhật 22-7-2011 Google đã tích hợp tải friend list trực tiếp từ Google+
- Click vào vòng kết nối (circles) , chọn tìm và mời ( lưu ý nếu trong tìm và mời đã có số người chưa được thêm bạn thì cần phải xóa hết trước khi dùng chức năng tải lên danh sách bạn bè)
- Sau khi tải lên xong, kéo vào vòng thích hợp


       3. Tải Friends List lên Google Plus bạn bè ( cách cũ)
- Vào Google Plus, chọn Vòng kết nối, tìm và mời. (Chúng ta chỉ tiến hành làm khi Tìm và mời =0)
    + Nếu trong tìm và mời hiện ra số người được tìm thấy thì chúng ta phải tạo 1 vòng tạm thời và chuyển hết số người đó vào trong vòng tạm thời này
    + Khi Tìm và mời = 0, tiến hành làm như sau:


- Người nhận được file bạn gửi chỉ cần vào Gmail, chọn Danh bạ (contacts)
- Chọn Tools,  Import,


   + Sau khi tải lên, Gmail sẽ thông báo quá trình đã hoàn tất.


- Sau khi nhập xong, quay lại Google Plus. Nhấn F5 để refresh (tốt nhất là thoát hẳn ra rồi đăng nhập lại).
- Vào Circles , chọn tìm và mời lại sẽ thấy danh bạ từ gmail đã được cập nhật lên Google Plus. Chúng ta chỉ cần kéo vào 1 vòng thích hợp.


- Vậy là bạn đã kết nối với những người này. Hãy chia sẻ niềm vui với bạn bè.

0 comments:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Facebook Zingme Go.vn Blogger Favorites More